Als
voorzitter van Care4theKids ben ik momenteel in Vietnam om onze
samenwerkingspartners en projecten te zoeken waar we ondersteuning bieden.

Na een paar
dagen Hanoi waar ik onze samenwerkingspartner Cees Verburg van reisbureau
Vietnam a la carte (zie website voor informatie) heb opgezocht en gesproken ben ik gisteren
aangekomen in Ho Chi Minh City. Terwijl ik dit zit te schrijven komt het met
bakken uit de hemel. Eén stap buiten en je staat tot je enkels in het water en
bent compleet doorweekt. Een mooi moment om over mijn ervaring van vandaag te
vertellen.

Vanmorgen al
vroeg op om het project “The Center of Rehabilitation and Support for
Handicapped Children” te bezoeken. De eerste kinderen komen al om 7 uur.

Na een jaar
hier niet meer te zijn geweest, liep ik echt vol verbazing rond en af en toe
ook zeker met een brok in mijn keel. Wat is hier hard gewerkt na alle
ondersteuning van de vrijwilligers afgelopen 6 jaar. We weten dat, wanneer
vrijwilligers weggaan, er altijd weer iets wegzakt van het geleerde. Maar dat
kan ik nu echt niet zeggen. In alle klassen werd hard gewerkt (met materialen),
de kinderen zijn nog meer in niveaugroepen ingedeeld en de klassen zijn nog
beter ingericht. Er wordt steeds meer met picto’s gewerkt en de dagritmekaarten
zijn aangepast aan de Vietnamese cultuur. De begeleiders zijn gericht met de
ontwikkeling van de kinderen bezig.

Er is nu
zelfs een ruimte voor remedial teaching en een remedial teacher (ms. Tien voor
degene die haar kennen), dr. Thanh is weer terug voor 2 dagen per week en werkt
met kinderen aan de spraakontwikkeling (voorheen was zij als arts betrokken) en
er is een extra spellokaal gecreëerd.

Ondertussen
wordt één van de gebouwen op het terrein verbouwd om meer lokalen te creëren om
meer kinderen naar “The Centre” te laten komen. Men wil nóg meer doen voor
kinderen met een beperking. De directeur gaf aan dat dit zeker mede door de
ondersteuning van Care4theKids is gekomen. Er wordt meer en meer ingezien dat
óók deze kinderen iets te leren hebben.

Ik heb
vandaag echt gezien hoe geweldig een heel aantal kinderen zich hebben
ontwikkeld. Van alleen zitten en niks doen tot leren lezen, bewegen en zelfs
dansen. Ik liep er vol trots rond.

Ondertussen
afspraken gemaakt voor vrijwilligers (waaronder een fysiotherapeut) die begin
2019 gaan. Daarbij gaat het vooral om het ondersteunen van de therapeuten in
het centrum. Zij hebben heel veel vragen aan therapeuten in Nederland. Zij
weten dat de kennis bij ons van een hoger niveau is. Er wordt erg naar de vrijwilligers
uitgekeken.

Ik heb wel
eens gezegd dat het van een opvangcentrum doorgegroeid is naar een school voor
speciaal onderwijs. Nou, dat is ook werkelijk echt zo! Hier ziet men het
centrum nu echt als een school, een plek waar kinderen met een beperking zich
(verder) kunnen ontwikkelen. En….”The Centre” wil zich blijven ontwikkelen. Daar helpen we als Care4theKids
graag bij!!!

Wil je hier
ook een steentje aan bijdragen als vrijwilliger, als school of misschien wel
als fysio-, en/of ergotherapeuten? Neem gerust contact met me om te bespreken
wat de mogelijkheden zijn.

Ik heb
vandaag weer vol bewondering gezien hoe graag men zich ontwikkelt en hoe hard
hiervoor wordt gewerkt. Maar ook wat men in de afgelopen jaren voor resultaten
heeft bereikt t.a.v. de ontwikkeling van de kinderen. Ik ben vol trots en heb
een mooie dag gehad.

Hartelijk
groet,

Henriette

henriette@care4thekids.nl