Afgelopen oktober zijn Ria, Renate, Tessa en Isis, gesponsord door samenwerkingsverband Zuid Kennemerland, als vrijwilligers werkzaam geweest op het project “The Center of Rehabilitation and Support for Handicapped Children”.

Zij hebben veel materialen aangeschaft en gedoneerd (zij hebben een groot bedrag opgehaald tijdens een sponsoractie voor hun vertrek).

Inmiddels zijn de begeleiders van het project na het vertrek van de vrijwilligers enthousiast doorgegaan en zijn er nieuwe klassen ingericht.

Hier hebben we geweldig mooie foto’s van ontvangen die we graag met iedereen willen delen. Als Care4theKids zijn we hier enorm trots op.

Ria, Renate, Tessa en Isis…….ontzettend bedankt voor jullie geweldige inzet en ondersteuning, maar ook voor de vele, zeer bruikbare, materialen!

Wil je het verhaal van deze vrijwilligers lezen? Ga naar; http://www.care4thekids.nl/ervaringsverhalen.html